KRISTIANSAND: — Hvis ikke alle huseierne sier ja til å løse ut tomtene, sitter vi med et delikat problem, for alternativet er da å selge tomter til private eiendomsinvestorer. I så fall må vi vesentlig ned i pris, for investorene skal ha forrentning på kapitalen de skyter inn. Trolig får vi ikke en gang halvparten av det huseierne må betale, sier KrF-politikeren Roar Fjellvang.Sammen med Olav Egeland (H) og Berit Storeide (Frp) sitter Fjellvang i en styringsgruppe som vurderer salg av kommunale eiendommer.- Det blir veldig urettferdig overfor huseiere som kjøper tomt hvis de må betale dobbelt så mye som andre investorer, og i den videre prosessen er dette et spørsmål vi må vurdere nøye, sier Fjellvang.Laber interesse

Salg av festetomter er igangsatt for å skaffe penger til utbygging og ombygging av skolene i Kristiansand. Mer enn 1500 tomter vurderes solgt. Først ut er Tinnheia og Hannevika. På Nedre Tinnheia har 102 huseiere fått tilbud om kjøp. På Øvre Tinnheia er antallet 303 og i Hannevika 12.Prisen er 75 kroner kvadratmeteren. Det betyr at en tomt på ett mål koster 75.000 kroner. Huseiere har fått frist til 1. juli med å bestemme seg. Hittil har omkring 50 av de 417 huseierne som er tilskrevet sagt seg interessert i kjøp.- Det har vært et jevnt sig, men for at vi skal være fornøyd, må vi få solgt over halvparten av tomtene. De tomtene som ikke blir solgt, blir overlatt megler og lagt ut for salg på det åpne markedet, opplyser kommunens eiendoms- og utbyggingssjef, Ole Dag Myhrstad, som ikke vil uttale seg om hvilken tomtepris kommunen forventer å få i markedet.Huseiere som ikke kjøper ut tomtene sine, løper ifølge Myhrstad ingen risiko.- Festeforholdet vil være like trygt om en privat investor overtar tomten, for det kan ikke sies opp. Usikkerhetsmomentet er festeavgiften, men den usikkerheten vil også være der om kommunen fortsetter som eier. Størrelsen på den fremtidige festeavgiften vil være avhengig av hva som skjer med prisforskriftene, som nå er til vurdering i departementet, forklarer Myhrstad.Ingen avklaring

Roar Fjellvang forteller at han har fått mange henvendelser fra huseiere etter at tilbudet om å kjøpe festetomter ble sendt ut.- Foreløpig er det helt uvisst hva som blir det endelige utfallet. Hvis bare halvparten av huseierne velger å løse ut tomtene, må vi diskutere om kommunen i det hele tatt skal gjennomføre salget. Når fristen er gått ut, må vi samle alle trådene, og vurdere hva som er det mest hensiktsmessige, sier Fjellvang.Ole Dag Myhrstad har liten lyst til å tenke høyt om hva kommunen vil foreta seg når fristen er utgått.- Det jeg kan slå fast, er at salg ikke blir gjennomført hvis det ikke er økonomisk fordelaktig for kommunen, sier Myhrstad.54 millioner kroner

I tillegg til de 417 boligfestetomtene, forsøker kommunen i denne runden også å selge 27 næringsfestetomter i områdene Kvadraturen/Grim, Dalane/Tinnheia og Vågsbygd. Hittil har kommunen fått tilbakemelding fra ett firma.Hvis alle de 417 huseierne kjøper tomtene de er tilbudt, vil kommunen få inn omkring 30 millioner kroner. Full uttelling på næringsfestetomtene vil gi inntekter på 24 millioner.Huseiere i andre bydeler vil på et senere tidspunkt få samme tilbud om tomtekjøp som Tinnheia og Hannevika.- Prisene blir imidlertid ikke de samme, for de vil bli vurdert fra område til område, sier eiendoms- og utbyggingssjef Ole Dag Myhrstad.