Ulykke i Festningsgata

En person er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke i Festningsgata.