Kos deg med storfisk i Straibekken

Fiskeentusiast Per Gunnar Stølen tok med kameraet og fanget et av høstens flotte naturfenomen: Sjøaure i hopetall på vei opp Straisbekken.