• FOTO: Tormod Flem Vegge

- Kan man nekte å betale eiendomsskatt?

Representanter fra eiedomsskattekontoret i Kristiansand svarte på spørsmål om eiendomsskatten.