Fare i Arendal - ikke i Kristiansand

Avviksmeldingene fra barnesenteret i Arendal viste at det kunne være fare for pasientsikkerheten. Slik fare var det ikke ved barnesenteret i Kristiansand.