Meiner sauene har beiterett i bustadfelt

Innbyggarar i Bykle irriterer seg over sau som beitar i hagane. Nå kan det vise seg at dei har beiterett i bustadfelta.