Forskjellene blir mindre

Jenter i Kristiansandsregionen har mindre problemer med lesing, gjør mer lekser og mer husarbeid enn hva som er tilfelle med guttene. Forskjellene mellom jenter og gutter i regionen er likevel mindre enn man tidligere har trodd, viser en ny undersøkelse fra Agderforskning.