• NY E 39: Her skal det bli to kjørefelt opp bakken og ett nedover. FOTO: Hans E. H. Jacobsen

Ny E 39 forsinket med to uker

Bilistene må smøre seg med tålmodighet i to uker til før krabbefeltet i Skjebadalen øst for Helleland åpner.