Bygger dagsenter

Vennesla kommune satser på eldre. I opptrappingsplanen foreslås 18 millioner til bygging av nytt dagsenter for demente, med ferdigstillelse i 2015.