• FOTO: Lars Hoen

881 millioner i overskudd

Agder Energi hadde et godt år i fjor.