ARENDAL: Mannen erkjente straffskyld på alle tiltalepunkter da rettssaken mot han startet i Aust-Agder tingrett. Han ble dømt til 100 timers samfunnsstraff, og må betale 126.000 i erstatning.

– Retten finner at de to grove tyveriene hver for seg i utgangspunktet kvalifiserer til ubetinget fengsel. De er begge begått ved innbrudd og det ble borttatt store verdier, står det i domsavsigelsen.

Men både aktor og forsvarer la ned påstand om samfunnsstraff, noe retten mente var den riktige reaksjonen.

– I formildende retning har retten sett hen til at forholdene tiltalte nå dømmes for ligger nokså langt tilbake i tid. I ytterligere formildende retning vektlegger retten tiltaltes uforbeholdne tilståelse av samtlige forhold i tiltalen, heter det i dommen.

Retten viste og til at tiltalte tidligere hadde tilknytninger til et kriminelt og rusbelastet miljø, men at han har kommet seg ut av dette.

Mannen sto tiltalt for å ha brutt seg inn i to hytter i Arendal og å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.

33-åringen fra Arendal skal blant annet ha fått med seg to fjernsyn, radioer, klær, maleri og en kaffetrakter etter innbruddene i de to hyttene i arendalsområdet. Han skal ha stjålet gjenstander og påført skader for totalt 117.000 kroner.

I tillegg til å kjøre uten førerkort, er mannen også tatt for å ha kjørt for fort.