• Høyesterettsdommer og riksadvokat Georg Fredrik Rieber Mohn mener dommerfullmektig Ingulf Nordahl har full rett til formuleringene i dommen mot "Petter". FOTO: PER L CHEN

"Dette må en dommer kunne skrive ..."

— Dette må en dommer kunne skrive. Det sier tidligere høyesterettsdommer og riksadvokat Georg Fredrik Rieber Mohn om dommen fra Kristiansand tingrett mot barnevernsgutten "Petter".