• FØR DET BRAKER LØS: Jan Henning Windegaard og økonomisjef Marianne Tofsen. FOTO: Hildegunn M. Aslaksen

Slik er Lillesand-budsjettet for 2013

Kutter mest i helse. 9,5 årsverk skal bort i helsesektoren.