• budsjetbehandling2.jpg FOTO: Kjetil Reite

- Er det noen områder som ikke egner seg for salg?

Arbeiderpartiet vil vite hvor langt bystyrets flertall vil gå i privatisering.