Professor: – Ikke dårligere læring på større skoler

Professor Gjert Langfeldt sier at pedagogiske hensyn ikke er et avgjørende argument mot storskoler.