• – MILJØET BØR VEIE TYNGST: Alf Holmelid (SV), stortingsrepresentant for Vest-Agder, mener at miljøaspektet ved innføring av rushtidsavgiften i Kristiansand bør veie tyngre enn de økonomiske aspektene. Her er stortingsrepresentanten fotografert med Vesterveien i Kristiansand i bakgrunnen. FOTO: Inger Lise Helland Hagen

– Redusert forurensing viktigst

For å sikre inntektene i bomringen i Kristiansand, må ikke trafikkreduksjonen i rushtiden bli for stor, ifølge regjeringen. – Klimaet er viktigere enn penger, sier Alf Holmelid.