• Norske helsemyndigheter nekter å gi dem MS-behandlingen de ønsker. Derfor reiser fem MS-syke fra Sørlandet til Russland. FOTO: Bjelland, Kjartan

Reiser til Moskva for å få livet tilbake

I april reiser fem MS-syke fra Sørlandet til Moskva for å få utført stamcelletransplantasjon. Behandlingen er deres siste håp for å få bukt med en sykdom som gradvis gjør dem svakere.