• UTEN FOLK: Driftsenhetene i Mandal og Lister klarte ikke å fylle vaktlistene i helga. Dermed måtte Kristiansand politistasjon avse en patrulje for å dekke opp regionene.

Raser etter lav helgebemanning

Det er opprør blant politifolk i Agder etter en helg med lav bemanning flere steder. Nå roper fagforeningen varsko, og krever at politimesteren tar hastegrep.