• FOTO: Scanpix

Flere bilister velger diesel

Salget av diesel øker kraftig, mens bensinsalget går noe ned.