Spør etter veien - raner deg

På litt over en time ble to damer ranet i Kristiansand, da to utenlandske gutter avledet dem ved å spørre etter veien.