- Foreldre har en enorm påvirkningskraft

Ved utgangen av juli har ti mennesker omkommet i trafikken i Vest-Agder. Fire av de omkomne var mellom 16 og 19 år. Nå ber Trygg Trafikk foreldre ta ansvar.