Ansatte rømmer Utsikten

Ytterligere to ansatte har sagt opp ved Utsikten Hotell i Kvinesdal.