• Scanpix FOTO: Scanpix

Apotekergården beholder bevilling

Apotekergården i Grimstad stod i fare for å miste skjenkebevillingen etter at en person forlot stedet med et ølglass midt i julebordssesongen. Nå får de likevel beholde den.