• HOGDE TRÆR: Magnus Aleksandersen innrømmer å ha hogd to trær i forgrunnen og tatt vekk en einerbusk på naboens eiendom da han søkte etter grensepålen i forgrunnen. FOTO: Hallgeir Oftedal

5000 kroner for to trær og en busk

Magnus Aleksandersen hogde to trær og en busk på naboens eiendom. Han ble krevd for 39.850 kroner. Retten påla ham å betale 5000 kroner i erstatning.