Ofre i lommemannsaken ber om rådgiving

Antallet henvendelser til Stine Sofie Stiftelse har økt siste året. Stiftelsen er også blitt kontaktet om lommemannsaken.