Sørlendinger i stor narkosak

Tre personer bosatt på Sørlandet må neste uke møte i Oslo tingrett tiltalt for narkotikaforbrytelser.