Skoleelever sprengte lærers postkasse

Gutter navngitt etter postkasse-sprengning i Gjernesheia i Kristiansand.