16.000 sørlendinger har brukt valgomaten

Fremskrittspartiet er foreløpig det største valgomat-partiet i både Aust— og Vest-Agder.