LILLESAND — Det er urovekkende hvis folk føler de ikke kan si ting fordi de frykter å få sparken. Slik vil vi ikke ha det og dette er tatt opp med utbyggerne. Det er synd ungarerne bare godtar at det er slik, sier inspektør Alf Helgeland.Han har nå møtt ungarske E 18-arbeidere og hørt om frykten for å snakke, påstandene om manglende lønn og frykten for å signere papir de ikke får kopier av.- Fredag ba vi Agder OPS Vegselskap stanse signering av dokumenter ute på anlegget, sier Alf Helgeland.Informasjonssjef Lars Gunnar Nag i Agder OPS Vegselskap sier han undersøker saken.Etter det Fædrelandsvennen forstår omhandlet dokumentene lønnsforhold den enkelte måtte bekrefte med sitt navn.- Timingen for signering av slike papirer nå er dårlig, sier Nag, som denne uken får besøk av veivesenets internrevisjon. I den forbindelse er bemanningsselskapet Degus Bau, bedt om å fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsforhold. SMUGLET.

Da internrevisjonen nylig var i Ungarn påsto Degus Bau at de ansatte jobbet og fikk betalt for ti timers dager. Få dager senere ble arbeidstiden for ungarerne på E 18-anlegget redusert med én time, til ti timer.Fædrelandsvennen sitter på originale timelister, som ungarere har smuglet med seg og kopiert. Disse viser 12-timers dager, minus én times lunsj. Timelistene er signert av den tyske entreprenøren Reinhold Meisters arbeidsledere.- Meister har opplyst oss at det jobbes ti-timers dager, sier Kyrre Lian i CJV E 18, som nå vil til bunns i dette forholdet.Arbeidstilsynet bekrefter at det så sent som 26. mars ble jobbet 12 timer, fra kl. 07-19. - Det har jeg selv sett. Og sitter de på anlegget, i maskinene eller lastebilene og spiser, slik det er hevdet, skal de også ha betalt for matpausen, mener Alf Helgeland. FORSKUDD.

Til både Fædrelandsvennen og veivesenets internrevisjon har ungarske E 18-arbeidere hevdet de under trusler om sparken må signere på kontantforskudd de ikke får.- Degus Bau sier de ansatte vil ha kontanter i Norge og at forskuddene utbetales i ungarske forint, sier stabsdirektør Leif O. Hauge i internrevisjonen.Sparebanken Sør, Lillesand Sparebank og DnB Nor veksler ikke ungarske forint og tror heller ikke andre gjør det.- Nei, det går ikke. Heller ingen spør om å få vekslet ungarske forint, sier finansrådgiver Marit Grødum i DnB Lillesand.Fædrelandsvennen har også spurt Sparebanken Pluss, som er Degus Baus bankforbindelse.- Vi kan ta imot og sende de ungarske pengene til Nokas. Det tar noen dager. Men vi får ikke slike forespørsler, sier Svein Røer i Sparebanken Pluss.- Jeg har forstått det slik at forskuddsordningen vil bli avsluttet, sier Alf Helgeland.Tekst: Helge Corneliussenhelge.corneliussen@fvn.no - 909 90 201