• FOTO: PRIVAT

Lover huskjøper tyggis

Den som kjøper rekkehuset hans i Søgne skal få tyggis fra USA — hver uke - så lenge vedkommende bor i huset. Det lover husselger Frank Thomassen.