• Ødegårds hittil beste funn er denne urnesspenna eller urnesfibula. Den har fått sitt navn etter Urnes stavkirke og er fra tidlig middelalder, ca. år 1100. Spennen viser en slange, og Ødegård fant den i Danmark, på et treff for metallsøkere. FOTO: PRIVAT

Søker etter fortida

Økser, flintredskaper, brosjer og sølvmynter. Godt gjemt under jorda ligger gjenstandene, helt til Hans Christian Ødegårds metallsøker gir lyd fra seg.