Har lett etter Carina i over en måned

Slik har leteaksjonen etter Carina gått.