• Dette er Gasnors anlegg for 3.500 kubikkmeter gass i Mosjøen. De ønsker å bygge tilsvarende anlegg på Kolsdalsodden i Kristiansand, ved sjøen nedenfor dagens store tanker ved Vesterveien. FOTO: Foto: GASNOR

Må ha gassanlegg for å greie seg

Kristiansand Havn "kan ikke leve" uten gassanlegg. Nå planlegges et større LNG-anlegg ytterst på Kolsdalsodden.