• Skreddag: Skredekspert Gunnar Sagstuen underviser i hvordan man kan unngå å havne i snøskred. I skaret til høyre havnet en snøscooterkjører i et skred og omkom for noen år siden. Denne gangen fikk ungdommene som deltok mange gode råd om hvordan prøve å unngå snøskred. FOTO: JOHS. BJØRKELI

- 50 snøscootere stiller på kort varsel

I tillegg til Røde Kors er lokale snøscooterpatruljer og lokal fjellredningstjeneste i Setesdal klare til innsats om noe skulle gå galt i vinterfjellet, det være seg påske eller hverdag.