• Fra Venstre: Tom Løland, Elin Fjellheim og Terje Birkeland. Bøndene tok fredag turen til Lillesand for å protestere mot landbruksoppgjøret. FOTO: Marie N. Kalvehagen

Jordbruksoppgjøret: – Det er viktig at vi kan klare å leve som bønder i Agder

Rundt 20 bønder aksjonerte fredag på utsiden av Asko i Lillesand.