KRISTIANSAND: Forslaget fra Kristiansand Høyre avfeies nå av trafikkekspertene.— Bensinavgift vil ikke kunne erstatte bompenger, nettopp fordi finansieringsbehovet er så stort. Da kan du fort bli sittende med begge oppleggene, advarer spesialrådgiver Knut Østmoe ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).Tall Fædrelandsvennen innhentet fra bransjen i går, viser at de om lag 40 stasjonene i de seks kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes selger rundt 70 millioner liter bensin og diesel i året.50 øre literen vil gi en merinntekt på om lag 35 millioner kroner - blåbær i den store sammenheng. - Urealistisk

— Da vil det ta ganske mange år bare å finansiere merkostnaden for tunnel (225 mill. kroner, red. anm.), kommenterer sjefingeniør Karl Sandsmark i Statens vegvesen.Når det samlede finansieringsbehovet passerer tre milliarder kroner, blir 35 millioner kroner i året for peanøtter å regne. Veivesenet foreslår å inndrive 215 millioner kroner årlig ved å øke prisen per passering til 25 kroner fra høsten 2007 og 15 år fremover. Hvis tilsvarende beløp skulle inndrives med bensinavgift, er regnestykket ganske enkelt:- Literprisen måtte økes med tre kroner, og folk måtte handlet lojalt i kristiansandsregionen. Men så ville kanskje halvparten kjøpt bensin utenfor, og vi hadde fått en ond sirkel. Forslaget er urealistisk, mener Sandsmark.- Finansieringsbehovet er så stort at det vil svi uansett, understreker han.TØI-rådgiver Knut Østmoe poengterer at det må tydelige geografiske skiller til før bensinavgift blir aktuelt. Derfor fungerer avgiften på 78 øre i Tromsø, som ligger isolert fra omverden og lite utsatt til for handelslekkasje.Sørlandet har etter hans syn ingen naturlige geografiske skiller.- Løsningen kan være å øke bensinavgiften for hele landet med én krone, for deretter å fordele pengene til fylkene. Men også dette er vanskelig å få til, påpeker Knut Østmoe. Foreslått i 1990

— En egen bensinavgift forutsetter at folk er lojale, og ikke handler bensin i Arendal hvis de er på tur der. I praksis har vi ikke en geografi som tilsier at folk er lojale, de aller fleste er utenfor grensen innimellom, sier Karl Sandsmark.I år vil om lag 73 av 90 millioner innsamlede bom-kroner gå til veiprosjekter. Men administrasjonsutgiftene skal reduseres kraftig fra dagens 21 prosent.- Vi kommer ned i seks til åtte prosent når Autopass-systemet fungerer optimalt, stasjonene er ubemannet og datasystemet mer stabilt, opplyser daglig leder Kjell Riseng i Kristiansand Bompengeselskap. Ifølge Riseng var lokal økning i bensinavgiften en tanke som ble forkastet da bomringen ble etablert i 1990. Årsaken var nettopp at de geografiske forholdene ikke ligger til rette.Han mener prinsippet fortsatt bør være at avgifter skal pålegges de som bruker den aktuelle veien.- At en som bare kjører rundt på Kilen i Finsland skal betale avgift for vei i Kristiansand kan kanskje virke litt urettferdig, mener Riseng.vegard.damsgaard@fedrelandsvennen.no