LINDESNES: Det viser en fersk brukerundersøkelse som er gjennomført blant foreldre og foresatte som har barn i kommunens fire kommunale barnehager. Svarprosenten på undersøkelsen var nærmere 80.Men selv om 73 prosent mener betalingssatsene er for høye, sier faktisk 21 prosent at satsene er for lave!I gjennomsnitt koster en barnehageplass i Lindesnes om lag 1700 kroner for husstander med samlet inntekt på over 340.000 kroner. Om barna er i barnehage på full tid, 45 timer ukentlig, og med samme inntekt, er satsen 3519 kroner per måned. Ifølge skolesjef Albert Jansvik tilsvarer nivået i Lindesnes gjennomsnittet i Vest-Agder.— De fleste vil jo betale minst mulig for et barnehagetilbud. Derfor overrasket ikke undersøkelsen særlig på dette punktet, kommenterer Jansvik.Undersøkelsen, som ble gjennomført i uke 2 i år, viser blant annet også at 81 prosent av de spurte er enig i hvordan betalingssatsene beregnes.Andre nøkkeltall fra undersøkelsen:21 prosent oppgir et behov for ferieåpen barnehage, men bare 10 prosent er villig til å betale ekstra for et slikt tilbud.80 prosent av de spurte er fornøyd med det kommunale opptaksreglementet, mens 16 prosent svarer at de ikke er fornøyd. Kommentarer som er gitt i forbindelse med dette spørsmålet er at søsken burde ha fortrinnsrett ved opptak, det burde vært småbarnsplasser i hver barnehage og at alle som søker plass bør få det.90 prosent mener at oppholdstiden er som ønsket.84 prosent mener barnehagen er fleksibel nok når det gjelder åpningstid.Skolesjefen mener undersøkelsen kan konkluderes med at kommunens barnehagetilbud ser ut til å være brukertilpasset og at kvaliteten på tjenesten er god.tom.arild.stole@fedrelandsvennen.no