• Denne hytta blåste overende i en storm i januar i år. Den er en av de seks hyttene som så langt er avdekket ulovlig satt opp i hyttefeltet i Lindesnes. Det kan være flere enn de seks som det ikke er søkt for. FOTO: Bjørn Håvik

Minst seks hytter bygget ulovlig

Hytta som blåste overende i Lindesnes i januar, er en av minst seks hytter som ulovlig er påbegynt eller gjort ferdig i feltet.