Minibank utsatt for skimming

En kunde oppdaget leseutstyr på bankautomaten til Sparebanken Pluss i Rådhusgata.