• GRANSKING: Utvalgsleder Anita Jarvoll Hekneby presenterte i dag konklusjonen av barnehjemsgranskingen. Til høyre assisterende fylkesmann Lars Erik Lyngdal. Foto: Erlend Olsbu

Barnehjemsbarn utsatt for omfattende omsorgssvikt

Granskingsutvalget konkluderte i dag med at barnehjemsbarna i Kristiansand ble utsatt for fysiske avstraffelser, og manglende følelsesmessig omsorg.