• SER FORDELENE: Pedagogisk leder Dag Øystein Nome ved Steinerskolen er slett ikke fremmed for flytting fra gamle Oddernes skole, og mener det kan åpne nye dører - for eksempel til en videregående steinerskole. FOTO: Kjartan Bjelland

Skoleflytting gir nye boliger

Dersom pedagogisk leder Dag Øystein Nome og resten av Steinerskolen flytter én kilometer, gir det 45 millioner i kommunekassen og 80 nye boliger.