• FOR SMALT: Bokke-Suleskarveien inn til utbyggingsområdet for fritidsboliger i Brokke er for smal, ettersom trafikken hit har økt. Nå pålegger Statens Vegvesen Valle kommune å sørge for at fire kilometer av veien blir bygget bredere. Skiltet som viser til Brokke er til grenda Brokke, ikke fjellbyen. FOTO: Johs. Bjørkeli

Hytteutbygging tvinger fram bred Suleskarvei

Ettersom utbyggingen av fritidsboliger skyter fart langs Brokke-Suleskarveien i Valle, er veien blitt for smal. Men hvem skal betale?