304 nye sørlendinger

Bare på årets tre første måneder økte befolkningen på Sørlandet med 304 mennesker.