OSLO: De to Telenor-kundene styrer kritisk samfunnsstruktur, opplyste direktør Berit Svendsen i Telenor Nordic Fixed på et seminar i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tirsdag.

Mobiliserte nettverk Svendsen vil verken opplyse hvilken infrastruktur eller hvilke Telenor-kunder angrepet var rettet mot, men bekrefter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet og internasjonal dataekspertise ble engasjert i jakten på å identifisere og nøytralisere angriperen eller angriperne.

– Både Telenor og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har høy datakompetanse, og er dessuten knyttet til internasjonale kompetansenettverk som kan aktiveres i tilfelle større dataangrep mot viktige samfunnsinstitusjoner og infrastruktur, sier Svendsen til NTB.

22. september Angrepet mot de to Telenor-kundene startet 22. september. Angriperne greide å plassere fiendtlig programvare, såkalte bots (av siste stavelsen i robot), også kalt zoombies, i de 45.000 maskinene som i praksis gjorde de fjernstyrte.

– Deretter ble målet, de to Telenor-bedriftene, bombardert med enorme mengder trafikk. Hensikten kan ha vært å lamme virksomheten, sier Svendsen.

Cyberspace Å kartlegge hvor sårbart det norske samfunnet er for terroranslag, er en av oppgavene til NSM. Cyberspace, «rommet» der den digitale informasjonen utveksles, er en vesentlig del av infrastrukturen som NSM vurderer kontinuerlig.

Også Forsvaret er avhengig av datakommunikasjon og vier følgelig cyberspace stadig større oppmerksomhet. Forsvaret har holdt flere øvelser for å trene på å forsvare seg mot såkalte cyberangrep, der målet for inntrengeren er å få tak i viktig informasjon, endre informasjonen eller slå ut systemene.

– Natos toppmøte i Bucuresti til våren vil sett cyberspace på dagsordenen, opplyste statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet på seminaret.