Metallkraft er nominert som en av kandidatene til heder og ære når Innovasjon Norge skal kåre spennende bedrifter i norsk næringsliv. Metallkraft er nominert i kategorien kommersialisering, for å ha utviklet og lansert sin teknologi i det internasjonale marked.Kristiansandsbaserte Armusement AS er også blant de nominerte. Til Reodor-prisen. Selskapet har utviklet en teknologi der du ved hjelp av elektroniske briller kan bevege deg i en virtuell verden, som legger seg oppå den virkelige.Avgjørelse faller 28. november, i Oslo.