OSLO: — Jeg valgte å gjøre en helhetsvurdering midt i stortingsperioden, og fant ut at det ville være for lenge å være borte fra skolen i fire år. Jeg er så mye skolemenneske at jeg ville tilbake til Tangen videregående, sier Øverland til fvn.no.

Samtidig med at Øverland gir seg, er det klart at Kari Henriksen (Ap) er ansatt som statssekretær for statsråd Sylvia Brustad i Helse- og omsorgsdepartementet, med virkning fra 3. desember.

Tredje gang

Øverland har vært statssekretær to ganger tidligere. I 2000-2001 var hun statssekretær i Kirke-, undervisning- og forskningsdepartementet for Trond Giske, og fra 1990 til 1995 var hun statssekretær i Kirke-, undervisning- og forskningsdepartementet for Gudmund Hernes.

— Her om dagen fikk jeg beskjed om at jeg har norgesrekord i å være statssekretær. Jeg har fungert i stillingen i ni år til sammen. Det er derfor med litt blandede følelser jeg takker av. Kultur- og kirkedepartementet har vært en meget spennende arbeidsplass, sier Øverland.

Før hun gikk til storpolitikken for tredje gang, var hun rektor ved Tangen videregående skole i Kristiansand. Hun har også vært lærer ved Kvadraturen videregående skole i 17 år. Fra nyttår går hun tilbake til rektorstillingen.

Øverland understreker at samarbeidet med Trond Giske har vært godt, og at hun ikke går av som følge av uoverenstemmelser.

— Jeg har et veldig godt forhold til Giske. Han jobber med skikkelig trøkk, og er opptatt av å få gjort så mye som mulig den tiden han er i regjering. Det har ikke vært noe friminutt for å si det slik, men jeg liker å jobbe i høyt tempo. Ulempen med å være statssekretær er at man ikke får ta den endelige beslutningen i saker, humrer Øverland.

Politiske seire

Av politiske kampsaker Øverland trekker fram som viktige i hennes periode, nevner hun tre lokale saker:

*** Vest-Agder er valgt ut som et av tre fylker som får den kulturelle skolesekken inn i den videregående skole. Fylket får tilført én million til skolene.**

*** Vest-Agder vil om kort tid få tilført flere hundre tusen kroner som skal skaffe ungdom i fylket billigere inngang til kulturelle arrangementer. Det såkalte ungdomskortet**

*** Kristiansand kommune har fått omkring 0,5 millioner kroner i støtte til den kulturelle spaserstokken. Dette er et kulturelt bidrag til eldre i kommunen.**

Ellers er hun fornøyd med at departementet har skaffet til veie én ekstra milliard på kulturbudsjettet, og at det er bevillget penger til å restaurere dampskipet Hestmanden.

Helsebakgrunn

  • Dette blir utrolig spennende, og jeg ser på det som en stor oppgave. Jeg går til jobben med skrekkblandet fryd og stor ydmykhet, sier Henriksen til fvn.no.

Kari Henriksen har inntil nå jobbet som leder for Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn med foreldre som har psykisk sykdom og rusmiddelavhengighet. Før det var hun undervisningsleder ved Vest-Agder Klinikkene, og styrer ved A-klinikken i Vest-Agder. Hun er utdannet sykepleier, og er cand.mag. fra Høgskolen i Agder.

Det var helseminister Sylvia Brustad som personlig ringte Henriksen og spurte om hun ville bli statssekretær for henne.

— Mine politiske hjertesaker finner man innen feltene eldre, psykiatri og rus. Jeg ønsker å jobbe for at de svakeste i samfunnet får det bedre. Status i helsenorge er ikke elending, men det er mange utfordringer. Blant annet å sørge for at pårørende blir en større del av behandlingsopplegg, for å unngå at de også blir psykiatriske pasienter i voksen alder, sier Henriksen.

Pugge Soria Moria Henriksen er gift, og har voksne barn som har flyttet ut. I første omgang tar hun inn på hotell i påvente av å finne en leilighet.

— Mannen min synes dette er kjempegøy, og ba meg bare "kjøre på". Nå skal jeg bruke helgen på å pugge Soria Moria-erklæringen. Den må jeg kunne godt, sier Henriksen.

I sin nye jobb vil 52-åringen ta med seg de gode erfaringene Sørlandet sykehus Kristiansand og kommunen har gjort innen psykiatri.

— Det er gjort mye bra her i mange år innen psykiatri. Spesielt i forhold til barn og unge. Jeg vil også arbeide for at sykehusene skal ha nok penger til å drive helsearbeid på en god måte, sier Henriksen.