Vil gi 5000 til varmepumpe

Ordfører Jan Oddvar Skisland (KrF) foreslår at kommunene gir litt av det økte overskuddet i Agder Energi tilbake til innbyggerne.