I Bygland no,so langt ein ser«leger uten grense er».Gordisk knutekuttast måså livet attnormalt kan gå.Paal VollenBygland