Ulike boliger motvirker gettoer

Politikerne vil jobbe for ulike boligtyper for å bekjempe gettoer i Kristiansand.