• Avvist: Båtlager og havn inne i fjell på Kirkeodden ble avvist da planutvalget behandlet reguleringsplanen for nedre Malmø i går. FOTO: Aksel Faag

Ja til vippebro

Flertallet i planutvalget går inn for vippebro mellom sentrum og kulturbygget på Nedre Malmø.